Jogi szolgáltatások

Cégalapítás

A cégalapítás célszerű első lépése egy gazdasági szakemberrel, könyvelővel való konzultáció.

Új társaság alapítása, átalakulás vagy tulajdonosváltozás esetén könyvelést és tanácsadást biztosítjuk Önnek. A cégalapítás kezdetétől végig minden segítséget megadunk, hogy hol és milyen papírokat kell kitölteni és melyik hatóságnál kell leadni azokat.

Vállalkozásunk legfontosabb, legtöbb ügyfelet vonzó, és legnagyobb szakértelmet kívánó tevékenysége az új cégek alapítása, bejegyeztetése, ill. a már bejegyzett társaságok adatainak módosítása és azok bejegyeztetése.

Leggyakoribb a Kft-k (Korlátolt Felelősségű Társaságok) és Bt-k (Betéti Társaságok) alapítása és módosítása, de társaságunk vállalja a Kkt-k (Közkereseti Társaságok), Rt-k (Részvénytársaságok) és egyéb cégek cégügyeinek intézését is.

A cégalapítás, ill. cégmódosítás megkezdéséhez elsősorban adatokra van szükség. Legtöbbször a cégnév, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a vezető tisztségviselők, valamint a tevékenységi kör megjelölése szükséges.

Ezeken túlmenően szükség szerint egyéb adatok (telephely, kézbesítési megbízott, könyvvizsgáló stb.) és tények ismerete is szükséges a megfelelő iratok elkészítéséhez, ill. a bejegyzéshez.

A 2006. július 1-én életbe lépett az új Gt. (2006. évi IV. tv.) rendelkezései szerint hiteltérdemlően igazolni kell a székhely, illetve szükség szerint a telephely és fióktelep bejelentésének és használatának jogosultságát.

Átalakulás esetén a fentieken túlmenően jóval több adat és tény ismerete, valamint könyvelő és könyvvizsgáló aktív közreműködése is szükséges.

Az iratok elkészültét követően kerül sor az – ügyvéd előtti – aláírásra és a szükséges ügyintézésekre (pl. közjegyző, bank stb.) majd az iratok cégbírósági benyújtására.

Adótanácsadás szolgáltatásunk ingyenes mindenki számára, aki nálunk könyveltet.

Társasági jog

(képviselet cégeljárásban; cégalapítás, cégmódosítás, közreműködés csőd –és felszámolási eljárásban ill. végelszámolás során; tagi képviselet, üzletrész adás-vétel)

Munkajog

(munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonnyal, hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos ügyek, jogviták);
- közigazgatási eljárásban érvényesítendő igények;

Jogi szolgáltatásainkat partnereinken keresztül végezzük!

Bookmark and Share

Hírcsatorna

RSS csatorna